Skaitymo laikas 2 minutės

Kainoraštis

Nustato mokesčio apskaičiavimo logiką.

Narys paskiria vieną pagrindinį vartotoją į Nario paskyrą, užRegistruotą Soldera Platformoje, kuris turės visas teises naudotis visomis Soldera Platformos funkcijomis Nario vardu. Nuo Sutarties sudarymo momento pagrindinis vartotojas yra Nario atstovas, nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Pagrindinis vartotojas gali perduoti šį vaidmenį kitam fiziniam asmeniui, padarydamas atitinkamą pakeitimą Soldera Platformoje.

Keli Nariai gali turėti tą patį pagrindinį vartotoją. Narių, susijusių su tuo pačiu pagrindiniu vartotoju, gamybos įrenginių pajėgumai sudedami siekiant gauti bendrą pajėgumą (žr. toliau). Pagal tai, savo ruožtu, Narių, susijusių su tuo pačiu pagrindiniu vartotoju, mokesčio tarifas nustatomas pagal šią lentelę:

Kainoraštis

Bendras pajėgumas
< 100 kW
< 500 kW
< 5000 kW
>= 5000 kW
Mokestis
29%
20%
15%
10%

Papildomos pajamos jau laukia

Kilmės garantijos gali būti parduodamos tik pirmuosius 12 mėnesių po gamybos momento. Parduokite jas dabar, kol dar galite!