Lasīšanas laiks 2 minūtes

Cenu saraksts

Apraksta Samaksas aprēķina loģiku

Dalībnieks Soldera Platformā reģistrētā Dalībnieka kontam nozīmē vienu vadošo lietotāju, kuram ir visas tiesības Dalībnieka vārdā izmantot visas Soldera platformas funkcijas. No Līguma noslēgšanas brīža vadošais lietotājs ir Līguma īpašajos noteikumos norādītais Dalībnieka pārstāvis. Vadošais lietotājs var nodot šo lomu citai fiziskai personai, veicot attiecīgas izmaiņas Soldera platformā.

Vairākiem Dalībniekiem var būt viens vadošais lietotājs. Ar vienu un to pašu vadošo lietotāju saistīto Dalībnieku ģenerējošo vienību jaudas tiek summētas, lai iegūtu kopējo jaudu (skatīt tālāk). No tā, savukārt, tiek atvasināta Atlīdzības likme Dalībniekiem, kas saistīti ar vienu un to pašu vadošo lietotāju, pamatojoties uz tālāko tabulu.

Cenu saraksts

Kopējā jauda
Kuni 75 kW
Alates 75 - 175 kW
Alates 175 - 275 kW
Alates 275 kW
Atlīdzība
30%*
20%
15%
10%

Papildus ienākumi jau gaida

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus var tirgot tikai pirmajos 12 mēnešos pēc ražošanas brīža, tāpēc ilgi gaidīt nav jēgas.